Τοποθέτηση του βουλευτή Εύβοιας, Γ.Ακριώτη, στο ν/σ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

«… οι ακροδεξιές στροφές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο της διαρκούς αναζήτησης της ιδεολογικής της ταυτότητας, ο υποκριτικός και υπονομευτικός των εξαιρετικών επιδόσεων της κυβερνητικής πολιτικής προσφάτως εμφανισθείς ευρωσκεπτικισμός της, τα εθνικιστικά παραληρήματα, την έχουν οδηγήσει σε αντιπαράθεση ακόμα και με τον ίδιο της τον εαυτό και τις μέχρι τώρα πολιτικές της θέσεις και επιλογές..»

Αγαπητοί συνάδερφοι,

 

Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί το προϊόν συστηματικής μελέτης και επεξεργασίας, καθώς και μιας μακράς και εκτεταμένης διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Προωθεί αναγκαίες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Συνιστά τμήμα μιας ευρύτερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Προσπάθεια που ξεκινά αλλά δεν σταματά εδώ.

 • Ο πολλαπλασιασμός των οικονομικών ενισχύσεων
 • τα ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης
 • το πολυνομοσχέδιο του 2017 που ήρθε να επιλύσει πλήθος αυτοδιοικητικών ζητημάτων

αποδεικνύουν μεταξύ άλλων το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στον πυρήνα του παρόντος νομοσχεδίου βρίσκεται ο εκδημοκρατισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των αυτοδιοικητικών αρχών.

Καθοριστικής σημασίας στην κατεύθυνση αυτή είναι η εισαγωγή του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής.

Είναι λυπηρό ότι ακόμα και οι μέχρι πρότινος υπέρμαχοι της απλής αναλογικής στέκονται σήμερα απέναντι.

Όπου φυσά ο άνεμος, δηλαδή….

Άνεμος που τους έχει παρασύρει αυτούς και τους ομοϊδεάτες τους χιλιόμετρα μακριά από τη λογική.

Γιατί είναι το λιγότερο παράλογο και παράλληλα μικροκομματικό  και επιζήμιο να αντιμάχονται με περίσσειο ζήλο μια τομή βαθιά δημοκρατική.

Στο όνομα μιας δήθεν αποτελεσματικότητας, με πραγματικό κίνητρο να μην διαταραχθούν τα κεκτημένα και να παραμείνουν τα τσιφλίκια ως έχουν,     ακλόνητα, στη θέση τους….

Με την εισαγωγή του εκλογικού συστήματος της απλής  αναλογικής, που διατρέχει το σύστημα διακυβέρνησης, καθώς και τις επιμέρους λειτουργίες των Δήμων και των Περιφερειών μπαίνει ένα :

Τέλος     στη μονοπαραταξιακή και ιδιοκτησιακή λογική.

Τέλος     σε ένα σύστημα παραμορφωτικό που υποβάθμιζε κάθε έννοια αντιπροσωπευτικότητας στην έκφραση του εκλογικού σώματος

Πλέον ο δημοκρατικός διάλογος και η αναζήτηση συναινέσεων  καθίστανται αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων.

Όλα τα μέρη τίθενται προ τον ευθυνών τους και οφείλουν να ασκούν ουσιαστική κριτική.

Έτσι μόνο οι τοπικές υποθέσεις διοικούνται αποτελεσματικά, όταν οι διεργασίες που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων, διασφαλίζουν ότι αυτές θα απολαμβάνουν της ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής.

Βήμα ημιτελές αποτέλεσε μεταξύ άλλων αστοχιών του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και η εκτεταμένη συνένωση των δομών, – κεντρική επιλογή του Καλλικράτη- χωρίς την παράλληλη πρόβλεψη θεσμικών αντίβαρων που να εξασφαλίζουν την πύκνωση της αντιπροσώπευσης.

Υποβαθμίστηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο το αίσθημα εγγύτητας των πολιτών προς την τοπική αυτοδιοίκηση και ενισχύθηκαν φυγόκεντρες δυνάμεις.

Τις στρεβλώσεις αυτές έρχεται να θεραπεύσει το παρόν νομοσχέδιο μέσω της αναβάθμισης του ρόλου των κοινοτήτων και των περιφερειακών ενοτήτων.

 • Η αναβάθμιση των τοπικών και περιφερειακών επιτροπών διαβούλευσης,
 • η κατηγοριοποίηση των Δήμων, όχι απλά σε ένα διακηρυκτικό επίπεδο, αλλά με την οριοθέτηση σαφούς πλαισίου για τη διακριτή διοικητική και δημοσιονομική τους μεταχείριση
 • η σύσταση Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ,
 • η θεσμοθέτηση και πλήρης ρύθμιση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου της διενέργειας δημοψηφισμάτων, τόσο σε δημοτικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο
 • η θεσμοθέτηση του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή που αποτελεί μετεξέλιξη του προϋπάρχοντος και εν πολλοίς ανεφάρμοστου θεσμού του Συμπαραστάτη
 • Η βελτίωση της αναπτυξιακής δράσης και της οικονομικής λειτουργίας των αυτοδιοικητικών οργανισμών μέσω ενός εκτεταμένου πλέγματος ρυθμίσεων

Όλα τα παραπάνω έρχονται μεταξύ άλλων να θεραπεύσουν στεβλώσεις και παθογένειες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Να συμπληρώσουν ελλείψεις και να θέσουν τις βάσεις για μια δημοκρατική τομή επί του συνόλου των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Το παρόν νομοσχέδιο συνιστά μια αφετηρία με βασικό πρόταγμα την αποκέντρωση που συνεπάγεται την εμβάθυνση της δημοκρατίας και τη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών.

Πρόκειται για έργο δύσκολο και απαιτητικό, που προϋποθέτει ολιστικές προσεγγίσεις, ώστε να ανταποκριθεί στην πολυδιάστατη  έννοια της αποκέντρωσης.

Δυστυχώς:

 • οι ακροδεξιές στροφές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο της διαρκούς αναζήτησης της ιδεολογικής της ταυτότητας,
 • ο υποκριτικός και υπονομευτικός των εξαιρετικών επιδόσεων της κυβερνητικής πολιτικής προσφάτως εμφανισθείς ευρωσκεπτικισμός της,
 • τα εθνικιστικά παραληρήματα που την έχουν οδηγήσει σε αντιπαράθεση ακόμα και με τον ίδιο της τον εαυτό και τις μέχρι τώρα πολιτικές της θέσεις και επιλογές,

Δυσχεραίνουν και υποβαθμίζουν κάθε πιθανότητα για ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο.

Για ακόμα μια φορά έτσι και στη συζήτηση επί του παρόντος νομοσχεδίου επέλεξε να ακολουθήσει τη λογική της πόλωσης και του διχασμού. Να συμπλεύσει αρμονικά κατά την αγαπημένη της συνήθεια με συντεχνιακά συμφέροντα και αναχρονιστικές και συντηρητικές ιδεολογίες.

Παρ’ όλα αυτά:

Με την καθαρή και αμετάκλητη έξοδο από την εποχή των μνημονίων,

με ρυθμούς ανάπτυξης στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης,

με το ποσοστό της ανεργίας να μειώνεται σταθερά είναι φανερό πλέον ότι η χώρα έχει μπει σε μια νέα τροχιά.

Και αυτό αναγνωρίζεται από όλους σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πείσμα της αντιπολίτευσης η οποία έχοντας απωλέσει και το παραμικρό ίχνος ψυχραιμίας δεν διστάζει να υπονομεύσει την ιστορικής σημασίας επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης.

Καταστροφολογία,  ψευδείς ειδήσεις, πόλωση και διχασμός, τα μόνα στοιχεία που έχουν εισφέρει στο δημόσιο διάλογο έως τώρα.

Σε κάθε περίπτωση εμείς συνεχίζουμε στη λογική της επίλυσης των προβλημάτων και της εφαρμογής κομβικών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα πεδία της πολιτικής.

Κεντρική μας επιλογή αποτελεί η δίκαιη ανάπτυξη στη βάση δημοκρατικών επιλογών που στόχο έχουν την επαναθεμελίωση του κράτους στη βάση των αξιών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και του σεβασμού των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ