Περί Πολιτικής Προστασίας

Το κοινωνικό όφελος, όπως, η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο του σχεδιασμού, ο οποίος απορέει αλλά και κατατείνει στο βασικό και απαρέγκλιτο αξίωμα » προστασία των πολιτών».

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή:

1.Μελέτη-Σχεδιασμό
2.Οργάνωση-Συντονισμό
3.Διεθνείς Σχέσεις
4.Μονάδες με ειδική λειτουργία
5.Ομάδες αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών

Στο πέρασμα σχεδόν 30 ετών λειτουργίας του φορέα διαπιιστώθηκαν ανάγκες για βελτιώση της λειτουργίας του,ώστε να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε,
– Αλλαγή του νόμου περί πολιτικής προστασίας, με σκοπό την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. Οι όποιες αλλαγές θα γίνουν σε συνδυασμό με τις ενδεχόμενες αλλαγές στους ΟΤΑ (Καλλικράτης)

– Ίδρυση Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας ( Ε.Σ.ΠΟ.Π ). Παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης με εξωστρεφή προσανατολισμό

– Υπογραφή Διακρατικών Συμφωνιών με χώρες της Βαλκανικής, της Κύπρου και του Ισραήλ, αμοιβαίας συνεργασίας και παροχής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η ΓΓΠΠ είναι ,βάσει σχετικής νομοθεσίας, ο φορέας μέσω του οποίου ζητείται ή παρέχεται η διεθνής βοήθεια.

Επειδή ο φορέας της ΓΓΠΠ είναι ένα σύστημα διαχείρισης πολύπλοκων καταστάσεων ανάγκης με σύνθετους υποφορείς και θεσμούς, η γνώση και η επικοινωνία μεταξύ τους θα πρέπει να είναι επαρκής και άμεση.

Γιάννης Μαντής
Υποστράτηγος ε.α. ΠΣ

13239895_820794948053710_750808455040411540_n

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ