Ψήφισμα της Δημοτικής Κίνησης «Ρεύμα Ανατροπής» για τους συμβασιούχους

Στον Δήμο Χαλκίδας εργάζονται στον τομέα της Καθαριότητας 85 εργαζόμενοι (οι 5 στα Κοιμητήρια) με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, όπου οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν διαδοχικά, με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015, τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4351/2015, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4366/2016 και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4429/2016, καθώς και με την νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 25 του Ν.4456/2017, όπου θεώρησε νόμιμες τις δαπάνες μισθοδοσίας τους.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν ήρθαν στο Δήμο Χαλκίδας μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες, αλλά μέσα από το δρόμο της μακροχρόνιας ανεργίας τους και διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Εργάζονται στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας και του Κοιμητηρίου, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, προσπαθούν να κρατήσουν την πόλη και το κοιμητήριο, καθαρή.

Καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου και πρωτίστως εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας.

Είναι άκρως απαραίτητοι και τυχόν απομάκρυνσή τους θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας, αλλά και ανυπέρβλητες δυσκολίες στους Δημότες και τους επισκέπτες της πόλης, ειδικά την περίοδο της αυξημένης τουριστικής κίνησης του καλοκαιριού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας ζητά από την Κυβέρνηση να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, ώστε οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι που παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους με νομοθετικές ρυθμίσεις, να παραμείνουν στις θέσεις τους έως τις 31/12/2017-όπως αρχικά είχε προβλεφθεί-και να διασφαλίσει την ακώλυτη καταβολή της μισθοδοσίας τους.

Να προχωρήσει η Κυβέρνηση άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ο Δήμος Χαλκίδας υπερασπίζεται τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους του εργαζόμενους, ώστε να λήξουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας.

Χαλκίδα  8 Ιουνίου 2017

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ