Τοπική Δημοκρατία – Κοινωνική λογοδοσία των Τοπικών Αρχών και των εκπροσώπων τους

Άρθρο του Γ. Μαντή

Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από το δημαρχοκεντρικό μοντέλο. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζουν ερήμην της κοινωνίας. Την ευθύνη για αυτό, την έχουν οι Δημοτικές Αρχές που γυρνούν την πλάτη στη διαφάνεια και την λογοδοσία αλλά και οι αντίστοιχες αντιπολιτεύσεις, οι οποίες προφανώς αυτοπεριορίζονται σε  διακοσμητικό ρόλο. Όσο για τον ασκούμενο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έλεγχο νομιμότητας, αυτός πολλές φορές είναι υποτυπώδης και ουσιαστικά ανύπαρκτος, πράγμα που έχει τις ρίζες στην υποστελέχωσή του και όχι μόνο.

Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί οι οποίοι θα ελέγχουν την ( Δημοτική ) Αρχή , υπηρετώντας την ανάγκη για κοινωνική λογοδοσία των τοπικών αρχών και των εκπροσώπων τους. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου στο οποίο θα συμμετέχουν οι επαγγελματικές ενώσεις, οι εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων και αν είναι δυνατόν, εφόσον συγκροτηθούν, οι ενώσεις των Πυρήνων Γειτονιάς.

Το κεντρικό αυτό όργανο, θα μπορεί αφενός μεν να ασκεί έλεγχο σε όλα τα πεπραγμένα και επί παντός επιστητού, αφετέρου δε θα συμμετέχει με εκπροσώπους του σε όλες τις επιτροπές του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Εφαρμογή της θεσμοθετημένης ετήσιας λογοδοσίας της διοίκησης του Δήμου σε κάθε περιοχή, προκειμένου να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η διαφανής και καθαρή διοίκηση, η διοίκηση που δεν φοβάται να συζητά με τους πολίτες για τις προθέσεις, τις προτεραιότητες και τις αποφάσεις της. Η κοινωνική λογοδοσία οικοδομεί την εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και Δημοτικής Αρχής σε μιά αποτελεσματική συνεργασία. Η συνολική ενημέρωση για την πορεία των προεκλογικών δεσμεύσεων, θα πρέπει να γίνεται από τον Δήμαρχο μία φορά τον χρόνο σε ανοικτή εκδήλωση με την μορφή Γενικής Συνέλευσης του Δήμου.

Σε ότι αφορά τον μηχανισμό του Δήμου, διοικητικό ή μη, θα πρέπει να έχουμε ως γνώμονα ότι ο Δήμος υπηρετεί τον πολίτη και όχι ο πολίτης τον Δήμο. Η φιλική και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, οι άμεσες απαντήσεις στα αιτήματά τους, η αντιγραφειοκρατική αντίληψη και πρωτοβουλία εκ μέρους των υπαλλήλων, ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες και η ευγένεια στους αναξιοπαθούντες, πρέπει να είναι απαράβατες και απαραβίαστες αρχές.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν όσα περισσότερα μπορούν για την διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των Δήμων, των νομικών προσώπων και των Δημοτικών επιχειρήσεων.

Ο  νόμος 3852/2010 ( Καλλικράτης ) και ο νόμος 386/2011 (Δ@γεια ) δημιούργησαν θεσμούς και διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας.

Οι πολίτες που προσβλέπουν σε μιά έντιμη, δημιουργική και προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να απαιτήσουν να γίνουν οι θεσμοί και οι διαδικασίες, επάλξεις του νέου πολιτικού πολιτισμού της Αυτοδιοίκησης.

Η Αυτοδιοίκηση της αδιαφάνειας, της διαφθοράς και της αλαζονείας, είναι το τοπικό κράτος της παρακμής που πρέπει όχι απλά να γκρεμίσουμε, αλλά να το συντρίψουμε.

 

  • Ο Γιάννης Μαντής είναι Υπ/στράτηγος ε.α  Π.Σ

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ