Αντισεισμική Πρόληψη

Άρθρο του Γ. Μαντή

Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό στην Κ. Ιταλία και τις καταστροφικές συνέπειές του, θα πρέπει να πληροφορήσουμε τους πολίτες σε γενικές γραμμές για την αντισεισμική πολιτική- πρόληψη- ετοιμότητα στη χώρα μας.

Οι σεισμοί εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφή στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας.

Με την ψήφιση του Ν.3852/2010 (νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης) ο οποίος έφερε διοικητικές αλλαγές στις δομές της Αυτοδιοίκησης ( Δήμοι, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ) αναθεωρήθηκε και ο σχεδιασμός των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Μεταξύ των τεσσάρων μερών που διαιρούνται οι δράσεις για την αντιμετώπιση των σεισμικών φαινομένων, στο ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ αναφέρονται οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες που εξασφαλίζουν την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων από εκδήλωση σεισμικών φαινομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων.

Σε αυτό το ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ θα αναφερθώ το οποίο αφορά την αντισεισμική πρόληψη.

  • Αντισεισμική Πολιτική- Ενημέρωση και Εκπαίδευση Πολιτών, σε θέματα σεισμικής προστασίας.
  • Ετοιμότητα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων- Περιφερειών- Δήμων.

Για την Αντισεισμική Πολιτική- Ενημέρωση και Εκπαίδευση Πολιτών σε θέματα σεισμικής προστασίας, αρμόδιος Φορέας του σχεδιασμού είναι ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ( ΟΑΣΠ ) εποπτευόμενος οργανισμός του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ν.1349/1983 ΦΕΚ 52Α ).

Η ΓΓΠΠ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ αναλαμβάνουν την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με έντυπο υλικό, ιδιαίτερα τις ξενοδοχειακές μονάδες και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, οι οποίες υποχρεούνται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους να πραγματοποιούν Άσκηση Εγκατάλειψης των κτιριών και ενημέρωση των μαθητών.

Θα ήταν σωστό, κάθε σχολική μονάδα να είχε τα αποτελέσματα ενός προσεισμικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία.

Σε ότι αφορά την ετοιμότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών, Δήμων, οι ΓΓ αυτών των Διοικήσεων συστήνουν με απόφασή τους επιτροπές Πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιριών αρμοδιότητάς τους, αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται στον ΟΑΣΠ. Ομοίως και οι Περφερειάρχες και οι Δήμαρχοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών αποστέλλονται στον ΟΑΣΠ, ο οποίος σε συνεργασία με την ΓΓΠΠ προχωρούν σε δράσεις ανάλογες με τις απαιτήσεις των αποτελεσμάτων.

Ο προσεισμικός έλεγχος είναι ένα θέμα που έχει ταλανίσει τη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Υπήρξε κατά καιρούς προσπάθεια, σύμφωνα με τα στοιχεία, διενέργειας ελέγχου αλλά δεν κάλυπτε σχεδόν ούτε το 1/10 των προς έλεγχο κτιριακών υποδομών. Και πριν την κρίση για επτά (7) ολόκληρα χρόνια από τα 85.000 δημόσια και κοινής ωφέλειας κτίρια,  μόνο 6.322 είχαν ελεγχθεί και χωρίς καμία πληροφόρηση από πλευράς αρμοδίων φορέων.

Ιστορικά αν ανατρέξουμε, πάντα γίνεται ένας μεγάλος σεισμός τουλάχιστον κάθε χρόνο στη χώρα μας.

Πόσο λοιπόν θωρακισμένα έχεις τα δημόσια κτίρια και πόσο αυστηρά ελέγχεις και όλα τα υπόλοιπα ;

Η επισήμανση του καθηγητή σεισμολογίας  του κ. Τσελέντη την 24 Αυγούστου 2016, περί φορτώσεως των σεισμικών πλακών στη χώρα μας και πιθανής εκδήλωσης ισχυρού σεισμού σε ένα -δύο χρόνια, καθιστά πιό επιτακτική την ανάγκη προσεισμικού ελέγχουν σε όλα τα δημόσια κτίρια και κτίρια κοινής ωφέλειας, ώστε η ετοιμότητα να λάβει ουσία.

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Ενότητας Εύβοιας, θα πρέπει να πληροφορήσει τους πολίτες για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τους προσεισμικούς ελέγχους στο Νομό , εάν υπάρχουν αποτελέσματα και ποιές δράσεις έχουν αναληφθεί περαιτέρω ελέγχου και λήψης μέτρων προστασίας, όπου αυτό απαιτείται, από τους Δημάρχους και την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων.

 

  • Ο Γ. Μαντής είναι Υποστράτηγος ε.α. ΠΣ

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ